.εαυτόν

ἑαυτόν , ἑαυτοῦ
Stadtrecht von Gortyn
masc acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἑαυτόν — ἑαυτοῦ Stadtrecht von Gortyn masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Τὸ νικᾶν αὐτὸν ἑαυτὸν πασῶν νικῶν πρώτη καὶ ἀρίστη. — См. Самообладание превыше всякого владычества …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Liste griechischer Phrasen/Tau — Tau Inhaltsverzeichnis 1 τὰ ἑπτὰ θεάματα τῆς οἰκουμένης …   Deutsch Wikipedia

  • поврещи — (130), ПОВЬР|ГОУ, ЖЕТЬ гл. 1.Бросить, швырнуть: и си слышавъ || ста ѡтрокъ. повьргъ своѥ ѡрѹжиѥ. трѧсыисѧ и плача. ПрЛ 1282, 32в–г; мт҃рьнюю ѹтробѹ разрѣзаѥть. младенца исторгъ повержеть пъсомъ и птицамъ въ снѣдь. КР 1284, 122б; нѣ(с) добро отѧти …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • К самому себе — Марк Аврелий «К самому себе» (греч …   Википедия

  • Meditations — This article is about the writings by Marcus Aurelius. For other uses, see Meditation (disambiguation). Marcus Aurelius wrote Meditations in Greek at his base in Sirmium in modern day Serbia and also while positioned at Aquincum on campaign in… …   Wikipedia

  • въдати — ВЪДА|ТИ (645), МЬ, СТЬ гл. 1.Вручить, передать что л. из рук в руки: влстелинъ града того видѣвъ ѡтрока въ такомь съмерении и покорении соуща... вдасть же ѥмоу и ѡдежю свѣтьлоу да ходить въ неи. ЖФП XII, 30б; и сън˫а бьрнъ клобоукъ съ кнѩзѩ. и… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • отъврещисѧ — (392), ОТЬВЬР|ГОУСѦ, ЖЕТЬСѦ гл. 1.Отказаться: Въ се (ж) лѣ(т) ѿвьржесѧ археп(с)пъ iѡ҃ новагорода. ЛН XIII2, 13 (1130); || уйти (от жены, мужа), развестись: и аще отьвьргъшююсѧ нѣкѹю живѹ сѹщю мѹжю. принѹди да не прощенъ бѹдеть. (ἀποταξαμένην) …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • παρενείρω — ΝΜΑ παρεμβάλλω, παρενθέτω («τῷ λόγῳ περιττὰς προτάσεις παρενείρειν», Αλέξ. Αφρ.) αρχ. 1. παρεισάγω («παρενείρειν χεῑρα», Σωρ.) 2. φρ. «ἑαυτὸν εἰς πάντα παρενείρων» παρεμβάλλοντας τον εαυτόν του σε κάθε πράγμα (Πλούτ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < παρ(α) * +… …   Dictionary of Greek

  • σώζω — σῴζω, ΝΜΑ, και σώνω Ν, και σώω και επικ. τ. σαόω, Α 1. διατηρώ κάποιον ή κάτι σώο, απαλλάσσω από κίνδυνο, από φθορά, από καταστροφή, από θάνατο, διασώζω, περισώζω, γλυτώνω (α. «τόν έσωσε η έγκαιρη εγχείρηση» β. «οι πυροσβέστες έσωσαν όλους τους… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.